O przewodniku

Każda osoba fizyczna, prawna oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej korzystające ze środowiska obowiązane są kierować się określonymi w prawie zasadami i realizować stosowne do zakresu ich działalności obowiązki. Niniejszy Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, która wiąże się z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem na środowisko. Zestawiono i opisano w nim najważniejsze wymogi prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, które w rozumieniu autorów Przewodnika są kluczowe z punktu widzenia potrzeby zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa prawnego działalności prowadzonej przez różne grupy przedsiębiorców. Korzystając z definicji zawartej w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, określającej kto lub co stanowi podmiot korzystający ze środowiska, prezentowane informacje usystematyzowano tak, aby odnosiły się do poszczególnych kategorii użytkowników środowiska, takich jak:

Producenci i Inni użytkownicy, do których zgodnie z definicją podmiotu korzystającego ze środowiska można zaliczyć:

 • przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami;
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska itp.

Hodowcy, do których należą w szczególności:

 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Inwestorzy, do których należy zaliczyć:

 • każdego, kto planuje realizację inwestycji.

Zaproponowany powyżej podział ma charakter umowny, a jego celem jest jedynie ułatwienie Użytkownikom Przewodnika dotarcia do interesujących ich informacji. Wydaje się jednak, że w zaproponowanym układzie odnaleźć się mogą wszyscy potencjalni użytkownicy środowiska. Zainteresowany może samodzielnie określić charakter swojej działalności i przejść bezpośrednio do grupy interesujących go zagadnień otwierając wybrany zestaw kart poprzez kliknięcie na odpowiedni odnośnik. Należy zwrócić uwagę, że wymagania prawa ochrony środowiska formułowane są przez ustawodawcę w odniesieniu do charakteru działań, które mogą powodować skutki środowiskowe.

Działania osób prowadzących działalność gospodarczą i publiczną można podzielić na grupy, do których przyporządkowano określone wymogi prawno-administracyjne:

 • działalność inwestycyjna, polegająca na budowie lub rozbudowie obiektów gospodarczych (zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, budynki i budowle użyteczności publicznej itp.), bądź infrastruktury technicznej (drogi, linie kolejowe, przesyłowe linie energetyczne, systemy kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, obiekty telekomunikacyjne itp.), które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, w odniesieniu do których zachodzi obowiązek przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
 • prowadzenie instalacji produkcyjnych lub usługowych, które stanowią źródło wprowadzania do środowiska substancji lub energii (tj.: ścieków, pyłów i gazów, odpadów, hałasu, itp.), które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, bądź tzw. pozwoleń sektorowych oraz powodują konieczność prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie innych niż eksploatacja instalacji form działalności usługowej, które wiążą się z wprowadzaniem do środowiska ścieków, pyłów, gazów i powodują konieczność posiadania stosownych pozwoleń sektorowych, lub zgłoszeń prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie działalności w zakresie eksploatacji zasobów środowiska, takich jak wydobywanie kruszyw i nośników energii, gospodarka leśna, wylesianie, usuwanie drzew i krzewów, utrzymanie szlaków i urządzeń wodnych i inne formy działalności niezwiązane z eksploatacją stacjonarnych urządzeń produkcyjnych i/lub obiektów usługowych, które mogą wymagać odpowiednich pozwoleń, zezwoleń i/lub koncesji.

Zagadnienia te opracowano i zamieszczono w poradniku w układzie sekwencyjnym, od ogółu do szczegółu, na trzech poziomach szczegółowości. Kliknięcie na którykolwiek z wyżej zaznaczonych odnośników spowoduje otwarcie się karty głównej, gdzie zamieszczono z kolei odnośniki do bardziej szczególnych informacji. Ponadto, po prawej stronie wyświetlanego ekranu umieszczone jest menu, z którego wybrać można bezpośrednio informację o interesującym Użytkownika zagadnieniu.

Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.