Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

wydrukuj - strona przygotowana do wydruku 
otworzy się w nowej zakładce

logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) powstał w 1972 r. w wyniku połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej. IMGW pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Środowiska.

 

Działalność

 

Statutowym zadaniem Instytutu jest monitorowanie procesów fizycznych zachodzących zarówno w atmosferze jak i hydrosferze, w tym szczególnie w celu sprawowania skutecznej osłony hydrologicznej i meteorologicznej, polegającej na prognozowaniu oraz wczesnym ostrzeganiu przed zjawiskami i katastrofami naturalnymi, występującymi w atmosferze i hydrosferze, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia. Do tych zadań należy również prowadzenie ciągłych i kompleksowych prac badawczych i rozwojowych wszelkich procesów i zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych celem doskonalenia metodycznego, kompleksowego systemu przewidywania ich potencjalnych skutków.

 

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

  • meteorologii
  • hydrologii
  • oceanologii
  • gospodarki i inżynierii wodnej
  • jakości zasobów wodnych
  • gospodarki ściekowej
  • utylizacji osadów ściekowych

Działania Instytutu mają na celu zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa w zakresie jego funkcjonowania. W tym celu Instytut prowadzi prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe oraz utrzymuje sieci obserwacyjno - pomiarowe, prowadzi obserwacje i pomiary, opracowuje prognozy i ekspertyzy.

 

więcej na temat działalności Instytutu

więcej o działalności polskiej meteorologii i hydrologii

 

Struktura organizacyjna

 

Dyrekcja Instytutu

Rada naukowa Instytutu

Oddziały Instytutu

 

Kontakt

 

Ośrodek Główny Warszawa

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

tel.: 22-56-94-273, 22-56-94-274

faks: 22-56-94-324

e-mail: bok@imgw.pl

marketing@imgw.pl

kontakt do Instytutu dla klientów i prasy

kontakty do poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu

strona internetowa: http://www.imgw.pl/